Sunday, July 21, 2024
Jurnalism corect


Volodimir Zelenski: Ucraina şi Statele Unite au semnat cel mai puternic acord de la independenţa statului nostru / Ce prevede acordul

By news.ro , in Stirile zilei , at 14 iunie 2024

Acordul bilateral de securitate semnat cu Statele Unite confirmă fiabilitatea sprijinului Statelor Unite pentru independenţa Ucrainei, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski, în timpul conferinţei de presă comune cu preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, pe care a susţinut-o în marja summitului G7 din Italia.

„Bineînţeles, vreau să mulţumesc fiecărui soldat ucrainean, întregului nostru popor, al cărui curaj a făcut posibil acest nivel de alianţă între Ucraina şi Statele Unite. Sunt mândru de poporul nostru şi de ceea ce poate face Ucraina. Şi sunt foarte recunoscător tuturor americanilor, tuturor celor din America care întăresc leadershipul american”, a spus Zelenski, citat într-un comunicat al Kievului.

El a subliniat că acordul conţine clauze privind responsabilitatea echitabilă a Rusiei pentru acest război şi poziţii importante privind armele pentru apărarea ucraineană. În special, există clauze specifice privind sistemul Patriot, furnizarea de escadrile de luptători şi de arme necesare Ucrainei, a precizat Volodimir Zelenski.

„Filozofia acordului de securitate dintre Ucraina şi Statele Unite este, de fapt, filozofia NATO şi de aceea problematica Alianţei este abordată în tot textul. America susţine viitoarea aderare a Ucrainei la NATO şi recunoaşte că acordul nostru de securitate este o punte către aderarea Ucrainei la NATO”, a declarat Volodimir Zelenski.

La rândul său, preşedintele Joe Biden a menţionat că scopul acestui acord este de a consolida apărarea Ucrainei şi capacitatea sa de a descuraja agresorul. Potrivit acestuia, Statele Unite vor furniza Ucrainei arme şi muniţii şi vor extinde schimbul de informaţii. Interacţiunea dintre forţele armate ale Ucrainei şi cele ale Statelor Unite va fi consolidată în conformitate cu standardele NATO şi se vor face investiţii în baza militaro-industrială pentru a se asigura că Ucraina îşi poate produce propriile arme.

„Acordul bilateral de securitate subliniază dorinţa comună pentru o pace justă, bazată pe Carta ONU, pe principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale. O pace cu un sprijin fundamental larg în lume. Şi o pace în care Rusia să fie trasă la răspundere pentru daunele provocate în acest război. Vedem un sprijin puternic pentru această viziune la Summitul istoric al păcii din Elveţia, unde Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreşedintele Kamala Harris”, a declarat Biden.

Preşedintele american a subliniat că Ucraina va avea tot ceea ce are nevoie pentru a se apăra şi că va primi această asistenţă într-un ritm rapid.

La rândul său, şeful statului ucrainean a remarcat rolul de lider al preşedintelui SUA în decizia G7 privind un împrumut de 50 de miliarde de dolari pentru Ucraina. „Activele suspendate ale Rusiei ar trebui să fie folosite pentru a proteja vieţile ucrainenilor de teroarea rusă şi pentru a compensa daunele cauzate Ucrainei de către agresor. Acest lucru este echitabil şi absolut corect”, a subliniat Volodimir Zelenski.

CE PREVEDE ACORDUL

Articolul II: Cooperarea în materie de apărare şi securitate

Politica părţilor este de a colabora pentru a contribui la descurajarea şi contracararea oricărei agresiuni viitoare împotriva integrităţii teritoriale a oricăreia dintre părţi. Angajamentele de securitate cuprinse în prezentul acord sunt menite să sprijine eforturile Ucrainei de a câştiga războiul actual şi de a descuraja viitoarele agresiuni militare ruseşti. Politica Statelor Unite este de a sprijini Ucraina în menţinerea unei poziţii credibile de apărare şi descurajare.

Orice viitoare agresiune sau ameninţare de agresiune împotriva suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a uneia dintre părţi va fi o chestiune de mare îngrijorare pentru cealaltă parte.

În cazul unui viitor atac armat sau al unei ameninţări cu un atac armat împotriva Ucrainei, părţile, la cererea oricăreia dintre ele şi în conformitate cu legislaţia lor respectivă, se întâlnesc imediat, dacă este posibil în termen de 24 de ore, la cel mai înalt nivel, pentru a determina măsurile ulterioare adecvate şi nevoile suplimentare de apărare. Părţile pot decide, de comun acord, să elaboreze şi să pună în aplicare măsuri suplimentare adecvate de apărare şi descurajare, în special în domeniile economic, militar şi/sau politic. Astfel de măsuri pot include impunerea de costuri economice şi de altă natură asupra statului agresor prin măsuri care pot include, printre altele, potenţiale sancţiuni sau controale la export. Părţile sunt pregătite să facă imediat schimb de informaţii şi de date disponibile şi relevante ca răspuns la un astfel de eveniment, precum şi să se consulte cu semnatarii Declaraţiei comune din 2023 cu privire la măsuri de răspuns comune suplimentare.

Pentru a consolida în continuare securitatea părţilor şi stabilitatea în Europa, precum şi pentru a descuraja ameninţările la adresa acestora, părţile convin:

1. Să continue să pună în aplicare acordurile şi aranjamentele de securitate existente, în special cele legate de cercetare şi dezvoltare, cooperare ştiinţifică şi tehnică, protecţia informaţiilor clasificate în domeniul apărării şi monitorizarea utilizării finale.

2. Să organizeze reuniuni periodice pentru a spori gradul de conştientizare reciprocă a ameninţărilor emergente, pentru a depune eforturi în vederea consolidării integrării sistemelor de apărare şi a capacităţilor de descurajare în toate domeniile, precum şi pentru a promova o mai mare interoperabilitate între Ucraina şi NATO.

3. Să consolideze în continuare cooperarea în domeniul apărării şi securităţii ca mijloc de construire a unor viitoare forţe armate ale Ucrainei care să menţină o poziţie de apărare robustă, care poate include:

programe de instruire şi de educaţie militară;

furnizarea de bunuri şi servicii legate de apărare;

manevre şi exerciţii militare comune;

planificarea comună continuă pentru a aborda ameninţările la adresa părţilor, inclusiv orientări, reguli de angajare relevante şi comandă şi control, după caz;

cooperarea în vederea promovării securităţii cibernetice şi a protecţiei infrastructurilor critice;

cooperarea în vederea dezvoltării capacităţii Ucrainei de a contracara propaganda şi dezinformarea rusească şi orice altă propagandă şi dezinformare;

cooperarea în vederea promovării păcii şi securităţii regionale în Marea Neagră;

cooperarea pentru a sprijini îndepărtarea muniţiilor neexplodate şi deminarea;

alte tipuri de cooperare care pot fi convenite de comun acord de către părţi.

5. Părţile convin să faciliteze schimbul adecvat de informaţii şi să aprofundeze cooperarea între serviciile lor de informaţii, a căror amploare şi modalitate vor fi stabilite de agenţiile lor de informaţii şi de securitate respective. Statele Unite intenţionează să ofere asistenţă pentru consolidarea capacităţii serviciilor de informaţii ale Ucrainei, în special în domeniul contrainformaţiilor.

(…)

Politica Statelor Unite este de a sprijini furnizarea unui nivel susţinut de asistenţă în materie de securitate pentru Ucraina în sprijinul obiectivelor stabilite în prezentul acord bilateral de securitate şi în acordurile de punere în aplicare aferente. În acest scop, Statele Unite intenţionează să solicite fonduri din partea Congresului SUA pentru a sprijini în mod durabil capacităţile solide de apărare şi descurajare ale Ucrainei în timp de război şi de pace.

Cele două părţi vor coopera pentru a sprijini reformele instituţiilor democratice, economice, de apărare şi de securitate ale Ucrainei, în conformitate cu obiectivele sale de aderare la UE, cu priorităţile adaptate ale programului naţional anual al NATO şi cu angajamentele şi aranjamentele din cadrul acordurilor şi înţelegerilor sale cu Fondul Monetar Internaţional (FMI).

În consecinţă, printre alte reforme, Ucraina ar trebui să depună eforturi pentru a:

să consolideze reforma sectorului justiţiei ucrainene pentru a promova independenţa şi integritatea sistemului judiciar;

să pună în aplicare măsuri decisive de combatere a corupţiei, inclusiv prin consolidarea tuturor instituţiilor anticorupţie de stat independente, cum ar fi Parchetul specializat în combaterea corupţiei şi Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei;

să reformeze agenţiile de aplicare a legii, de securitate, fiscale şi vamale pentru a aborda problemele de jurisdicţie, precum şi pentru a creşte transparenţa şi responsabilitatea şi a consolida statul de drept; (…)

să adopte standardele NATO privind transparenţa, responsabilitatea şi concurenţa în gestionarea şi supravegherea politicilor şi practicilor în materie de securitate şi achiziţii publice;

să transforme sistemele de planificare a apărării şi de gestionare a resurselor pentru a creşte transparenţa, a îmbunătăţi eficienţa şi a spori interoperabilitatea cu NATO;

să reorganizeze structurile de comandă şi control în conformitate cu principiile NATO pentru a spori interoperabilitatea şi a asigura o supraveghere civilă eficientă;

să modernizeze sistemele de gestionare a resurselor umane în sectorul apărării şi în învăţământul militar pentru a le alinia la principiile şi standardele NATO.

Aliaţii îşi reafirmă sprijinul pentru dreptul Ucrainei de a-şi alege propriile acorduri de securitate. Statele Unite reafirmă faptul că viitorul Ucrainei se află în NATO.

(…)

Articolul XI: Retragerea din acord

Oricare dintre părţi se poate retrage din prezentul acord, notificând în scris celeilalte părţi, pe cale diplomatică, intenţia sa de retragere. Retragerea intră în vigoare în termen de şase luni de la data acestei notificări.

În acest sens, deşi o parte se poate retrage din prezentul acord, orice acord sau aranjament de punere în aplicare încheiat între părţi în conformitate cu termenii prezentului acord continuă să producă efecte în aceleaşi condiţii, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în termenii acordului sau aranjamentului de punere în aplicare respectiv.

Părţile recunosc faptul că prezentul acord serveşte ca o legătură pentru viitoarea aderare a Ucrainei la Alianţă.

În cazul în care Ucraina devine membră a NATO, părţile se vor întâlni şi vor discuta statutul viitor al prezentului acord.

ANEXA la Acordul bilateral de securitate între Ucraina şi Statele Unite ale Americii

(…)

Punerea în aplicare a articolului II: Cooperarea în materie de apărare şi securitate

Statele Unite îşi reafirmă sprijinul neabătut pentru Ucraina în apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internaţional. Ambele părţi recunosc faptul că securitatea Ucrainei necesită o forţă militară substanţială, capacităţi puternice şi investiţii continue în baza sa industrială de apărare care să respecte standardele NATO. Statele Unite se angajează să ofere sprijin pe termen lung în materie de logistică, instruire, consultanţă, informaţii, industrie de apărare, instituţii şi alte tipuri de sprijin pentru dezvoltarea unor forţe armate ucrainene capabile să apere o Ucraină suverană, independentă şi democratică şi să descurajeze viitoarele agresiuni.

(…)

Statele Unite se angajează să sprijine Ucraina în dezvoltarea unei forţe de apărare moderne, pregătite pentru NATO, interoperabile şi capabile să descurajeze în mod credibil şi, dacă este necesar, să se apere împotriva unei viitoare agresiuni. Se preconizează că viitoarele Forţe de apărare ucrainene se vor baza atât pe echipamente moderne, cât şi pe echipamente folosite. Pentru a sprijini durabilitatea Forţelor de apărare ucrainene, ambele părţi intenţionează să standardizeze echipamentul în toate unităţile.

Statele Unite intenţionează să sprijine forţa militară a Ucrainei şi dezvoltarea şi transformarea capacităţilor sale militare în întregul spectru de funcţii de luptă prin furnizarea de arme, echipamente, instruire şi alte tipuri de asistenţă în coordonare cu partenerii, în special în următoarele domenii

Apărarea antiaeriană şi antirachetă: Pornind de la gama de capacităţi de apărare aeriană pe care Statele Unite le-au furnizat până în prezent, inclusiv sistemul Patriot, Statele Unite se angajează să sprijine Ucraina în dezvoltarea unui sistem de apărare antiaeriană şi antirachetă integrat şi stratificat. Ambele părţi intenţionează să ia măsuri suplimentare pentru a face tranziţia arhitecturii de apărare aeriană a Ucrainei către o arhitectură modernă, cu radare, interceptoare şi echipamente de sprijin adecvate în tot spectrul de capacităţi, de la nivelul tactic la cel strategic.

Puterea de foc: Statele Unite se angajează să sprijine Ucraina în dezvoltarea capacităţilor comune de putere de foc, inclusiv achiziţionarea de sisteme terestre, muniţie şi ghidare pentru foc indirect şi cu rază lungă de acţiune, precum şi de vehicule aeriene fără pilot. Ambele părţi intenţionează să continue să achiziţioneze stocuri de muniţie pentru uzul Ucrainei în coordonare cu aliaţii şi partenerii, dezvoltând în acelaşi timp capacităţile interne de producţie de muniţie ale Ucrainei.

Manevre la sol: Statele Unite se angajează să sprijine dezvoltarea doctrinei şi a capacităţilor de mişcare şi manevră ale Ucrainei, inclusiv susţinerea capacităţilor blindate, mecanizate şi motorizate existente, şi să colaboreze cu aliaţii şi partenerii pentru a sprijini achiziţionarea de platforme moderne care să răspundă nevoilor forţelor de manevră ale Ucrainei.

Forţele aeriene: Statele Unite se angajează să se coordoneze cu Ucraina şi să lucreze în principal prin intermediul unui consorţiu aliat pentru a moderniza forţele aeriene ucrainene, inclusiv prin achiziţionarea de escadrile de avioane de luptă moderne, şi să furnizeze echiparea, înarmarea şi instruirea pentru a sprijini capacităţile de luptă de a patra generaţie (inclusiv, dar fără a se limita la avioanele de luptă multirol F-16), precum şi alte capacităţi ale spaţiului aerian, cum ar fi platformele de transport şi de recunoaştere, supraveghere şi informaţii (inclusiv cele fără pilot).

Domeniul maritim: Statele Unite, în coordonare cu aliaţii şi partenerii, se angajează să sprijine capacitatea Ucrainei de a-şi apăra apele teritoriale şi de a promova securitatea regională în Marea Neagră prin mijloace care pot include sisteme de apărare de coastă, informaţii maritime, sisteme fără pilot la bord şi nave de suprafaţă, în special nave de patrulare şi nave fluviale, putere de foc navală, contramăsuri maritime împotriva minelor şi alte arme care vor contribui la consolidarea securităţii maritime în Marea Neagră şi în Marea Azov, precum şi la sprijinirea Ucrainei în exercitarea suveranităţii sale asupra apelor teritoriale, a drepturilor suverane şi a jurisdicţiei în zona sa economică exclusivă.

Securitatea cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice: Statele Unite se angajează să sprijine capacitatea Ucrainei de a spori securitatea cibernetică şi de a-şi proteja infrastructura critică şi resursele de informaţii guvernamentale, inclusiv prin consolidarea apărării cibernetice împotriva activităţilor cibernetice rău intenţionate ale Rusiei şi ale altor actori statali şi nestatali ostili. Ambele părţi se angajează să colaboreze pentru a îmbunătăţi capacitatea Ucrainei de a detecta şi de a remedia intruziunile, inclusiv prin asistenţă tehnică din partea Statelor Unite. Statele Unite intenţionează să ajute Ucraina să îmbunătăţească rezistenţa cibernetică a infrastructurilor critice, în special a instalaţiilor energetice, la atacurile aeriene şi să sprijine recuperarea rapidă a infrastructurilor avariate, inclusiv prin furnizarea de asistenţă logistică.

Comandă şi control: Statele Unite se angajează să sprijine Ucraina în dezvoltarea capacităţilor sale de comandă şi control (…) Ambele părţi recunosc faptul că punerea în aplicare a unor sisteme de comunicaţii, a unei doctrine şi a unei organizări compatibile cu NATO este necesară pentru a îmbunătăţi informaţiile, avertizarea timpurie şi alocarea în timp util a resurselor pentru operaţiunile de luptă ale Ucrainei.

Logistică: Statele Unite, în coordonare cu aliaţii şi partenerii, se angajează să sprijine capacitatea Ucrainei de a susţine şi de a-şi autosusţine forţele de apărare pe termen lung, maximizând libertatea de acţiune operaţională a acestora. Aceste eforturi ar putea include sprijin pentru logistică, resurse umane şi asistenţă medicală, în conformitate cu modelele occidentale de dezvoltare a forţelor.

Statele Unite şi Ucraina intenţionează să colaboreze pentru dezvoltarea forţelor de apărare prin intermediul mai multor coaliţii multinaţionale, inclusiv coaliţiile aeriene şi de artilerie conduse de SUA.

Statele Unite se angajează, de asemenea, să aibă în vedere sprijinirea forţelor de apărare civilă ale Ucrainei, care sunt componente critice ale apărării generale a Ucrainei. Statele Unite şi Ucraina se angajează să aprofundeze parteneriatul dintre Garda Naţională şi serviciile de grăniceri.

În conformitate cu articolul II din acord, în cazul unui viitor atac armat sau al unei ameninţări cu un atac armat împotriva Ucrainei, Statele Unite, la cererea guvernului Ucrainei şi în urma consultării cu aliaţii şi partenerii, intenţionează să coordoneze potenţiala necesitate de creştere rapidă a cantităţii sau a domeniului de aplicare a asistenţei de securitate a SUA pentru Ucraina, inclusiv furnizarea potenţială de sisteme de arme şi echipamente suplimentare şi de alte materiale, precum şi schimbul de informaţii cu Ucraina.

B. Educaţie şi formare profesională

Statele Unite intenţionează să continue un program de instruire pe termen lung pentru forţele armate ucrainene pe toată durata prezentei anexe. Statele Unite intenţionează să îşi extindă capacitatea de a furniza atât instruire individuală, cât şi colectivă şi să se coordoneze cu aliaţii şi partenerii pentru a se asigura că programele de instruire sunt complementare. Statele Unite intenţionează să implice instructori ucraineni în program, să promoveze instituţionalizarea practicilor şi doctrinelor de instruire occidentale şi să creeze condiţii pentru transferul eforturilor de instruire pe teritoriul ucrainean şi pentru personalul militar ucrainean.

Statele Unite intenţionează să invite forţele ucrainene să participe la exerciţiile americane şi să sprijine participarea Ucrainei la exerciţii multilaterale, după caz.

Statele Unite intenţionează să ia în considerare oportunităţile de formare pentru personalul militar ucrainean în Statele Unite, după caz. Dacă şi atunci când condiţiile de securitate permit acest lucru, ambele părţi intenţionează să se consulte cu privire la posibile programe de instruire şi exerciţii în Ucraina.

Statele Unite sprijină creşterea numărului de militari ucraineni în instituţiile de învăţământ militar profesionist ale Ministerului Apărării (MoD), inclusiv prin intermediul Programului internaţional de educaţie şi formare militară.

C. Cooperarea privind dezvoltarea bazei industriale de apărare

(…)

Ambele părţi intenţionează să colaboreze cu partenerii internaţionali şi cu întreprinderile lor de apărare respective pentru a sprijini creşterea producţiei de arme, muniţii şi echipamente necesare în Ucraina pe termen lung, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea pregătirii Ucrainei pentru viitoarele agresiuni şi la descurajarea acestora. Statele Unite intenţionează să colaboreze cu Ucraina pentru a permite întreprinderilor ucrainene să repare sistemele-cheie şi să producă piese pentru a facilita reparaţii eficiente, prin furnizarea de materii prime şi expertiză tehnică, finanţare şi acordarea de licenţe pentru transferul de tehnologie. Statele Unite intenţionează să sprijine Ucraina în depăşirea provocărilor cu care se confruntă, în special în ceea ce priveşte aprovizionarea cu materiale şi componente critice necesare pentru a produce arme, echipamente militare şi muniţii.

(…)

Statele Unite intenţionează să promoveze cooperarea ucraineano-americană în domeniul industriei de apărare, inclusiv dezvoltarea în comun, producţia în comun şi furnizarea de produse necesare pentru nevoile bazei industriale de apărare a Ucrainei.

Comentarii


    MainNews

    FREE
    VIEW