Saturday, September 30, 2023
Jurnalism corect


Peste 31 miliarde euro, pentru tranziția verde și digitală a României în perioada 2021-2027 / Ciucă: Suntem pregătiți să gestionăm transparent sumele alocate

By Diochetanu Andreea , in Stirile zilei , at 25 iulie 2022

UPDATE Prim-ministrul Nicolae Ciucă a transmis că decizia Comisiei Europene este un semnal de încredere și susținere a priorităților României.

Răspundem cu responsabilitate gestului de solidaritate europeană. Suntem pregătiți să gestionăm transparent și cât mai eficient sumele alocate(…)Reducem birocrația, adaptăm legislația și sprijinim comunitățile locale să-și ia soarta în propriile mâini.

Spre deosebire de precedentul exercițiu bugetar, de acum autoritățile locale vor avea un cuvânt definitoriu de spus în ceea ce privește prioritizarea proiectelor, astfel încât zonele defavorizate să fie mai puternic susținute pentru a recupera decalajele de dezvoltare”, a fost mesajul premierului.

Ciucă susține că Guvernul a aprobat documentația pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție de Comisia Europeană.

Experiența de până acum ne ajută să susținem un ritm alert de atragere a finanțărilor europene, prin reducerea termenelor pentru etapele următoare: lansarea programelor operaționale și a apelurilor de proiecte. Fac apel la potențialii beneficiari să își pregătească din timp proiectele, pentru că toate sectoarele de activitate au nevoie de finanțare ca de oxigen”, a adăugat prim-ministrul.

Totodată, premierul a subliniat că fiecare cetățean va putea urmări modul în care sunt cheltuiți banii europeni pe site-ul fonduri-ue.ro.

Știrea inițială

România va primi peste 31 miliarde euro -în total 31,5 miliarde- în contextul politicii de coeziune în perioada 2021-2027, în cadrul acordului cu Comisia pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor sale, precum și a tranziției verzi și digitale. Fondurile UE vor sprijini, de asemenea, dezvoltarea unei economii românești competitive, inovatoare și orientate către export, conform unui comunicat de presă al Executivului comunitar.

4,33 miliarde EUR din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) vor fi alocate pentru sprijinirea transformării economice inovatoare și inteligente a României. Fondurile vor contribui la creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și vor sprijini cercetarea și inovarea, în special prin colaborarea dintre întreprinderi și universități. Vor fi sprijinite, de asemenea, întreprinderile inovatoare și activitățile inovatoare din cadrul IMM-urilor tradiționale.

„În plus, UE va investi în digitalizarea întreprinderilor și în dezvoltarea unor servicii publice digitale inovatoare, dar și în îmbunătățirea competențelor digitale ale populației, în special ale elevilor și profesorilor”, arată sursa citată.

Se vor realiza investiții în valoare de 6,75 miliarde EUR din FEDR și din Fondul de coeziune în tranziția verde, în special în sectoare precum:

 • energia verde,
 • reducerea emisiilor de carbon,
 • infrastructura de mediu,
 • conservarea biodiversității,
 • crearea de spații verzi,
 • gestionarea riscurilor și măsuri de mobilitate urbană durabilă.

Dintre acestea:

 • 2,3 miliarde EUR vor fi alocate pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor rezidențiale și publice și pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a sistemelor energetice inteligente. Astfel se vor reduce consumul de energie și emisiile de carbon și va fi sprijinită decarbonizarea sectorului energetic.
 • 2,34 miliarde EUR vor sprijini sectorul apei și al apelor reziduale, precum și îmbunătățirea economiei circulare, cu accent pe deșeuri, reutilizare și reciclare.
 • 2,14 miliarde EUR din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) vor fi destinate atenuării impactului social și economic al tranziției verzi către o economie neutră din punct de vedere climatic. Acest fond va fi direcționat către regiunile românești cele mai afectate de eliminarea treptată a cărbunelui și a lignitului și se va axa pe transformarea industriilor energointensive.

Pentru modernizarea sistemului de sănătate, se vor face investiții de 2,3 miliarde EUR pentru asigurarea accesului cetățenilor la sănătate și pentru îmbunătățirea calității, a eficacității și a rezilienței sectorului medical. De asemenea, fondurile vor viza grupurile vulnerabile, contribuind la reducerea inegalităților.

Alte alocări de fonduri vizează transportul durabil și ocuparea forței de muncă și combaterea sărăciei.

„Se vor acorda 7,2 miliarde EUR din Fondul de coeziune și din FEDR pentru dezvoltarea unor mijloace de transport multimodale și mai durabile. Se va acorda o atenție deosebită trenurilor și căilor ferate, dar și extinderii transportului public durabil din orașe. Investițiile în rețelele transeuropene de transport (TEN-T) vor îmbunătăți legăturile cu regiunile periferice de dincolo de Carpați și vor facilita accesul la centrele industriale, contribuind astfel la creșterea economică și la mobilitatea forței de muncă.

Se vor aloca 7,3 miliarde EUR din Fondul social european Plus (FSE+) pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii, cu un accent special pe scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor, pe o educație de calitate și favorabilă incluziunii, pe dezvoltarea de noi competențe și pe formare. FSE+ va contribui la modernizarea Serviciului public de ocupare a forței de muncă din România și va promova incluziunea socială, accesibilitatea și eficacitatea serviciilor publice.

De asemenea, se vor aloca 3,5 miliarde EUR pentru dezvoltarea antreprenoriatului social și pentru sprijinirea consolidării capacităților în rândul partenerilor sociali și al organizațiilor societății civile. Fondul va îmbunătăți accesul la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, reducând rata de părăsire timpurie a școlii. Va fi, de asemenea, îmbunătățită relevanța a educației și formării profesionale (EFP) și a învățământului terțiar pentru piața muncii.

Pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor și a deprivării materiale se vor aloca 3,3 miliarde EUR. Fondurile vor îmbunătăți accesul la serviciile sociale și calitatea acestora și vor dezvolta servicii sociale, educaționale și medicale integrate în 2 000 de comunități rurale”, se mai detaliază în document, între altele.

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a salutat acordul de parteneriat cu România, „care evidențiază un angajament ferm de a utiliza Fondul social european Plus pentru a pune în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale”.

Foto: Pixabay

Comentarii


  Lasă un răspuns


  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
  MainNews

  FREE
  VIEW