Thursday, February 22, 2024
Jurnalism corect


OUG de rectificare bugetară, pusă în dezbatere. Taxă pe zahăr, angajări blocate și tăieri de fonduri de la mai multe ministere

By Andreea Traicu , in Politic Stirile zilei , at 6 august 2019 Etichete: , , ,

Ministerul Finanțelor Publice a pus în dezbatere publică ordonanța de urgență de rectificare bugetară, urmând ca aceasta să fie adoptată, cel mai probabil, în cursul acestei săptămâni.

„Proiectul rectificării bugetare asigură sumele necesare pentru plata pensiilor și a salariilor. De asemenea, sunt asigurate sumele necesare pentru proiectele de investiții aflate în derulare, în timp ce sunt reduse sumele alocate instituțiilor cu un grad scăzut de utilizare a banilor alocați”, potrivit Ministerului Finanţelor.

Fonduri tăiate de la mai multe ministere, printre care Transporturi şi Educaţie

„Diminuările au fost operate de la Ministerul Transporturilor (-128,8 milioane lei), Ministerul Fondurilor Europene (-681,9 milioane lei), Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat (-243 milioane de lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (- 310,4 milioane de lei), Ministerul Cercetării și Inovării (- 369,1 milioane lei), Ministerul Educației Naționale (- 1,03miliarde lei), Secretariatul General al Guvernului (-143,6 milioane lei).

La instituțiile la care au fost diminuate creditele bugetare, nu au fost diminuate corespunzător și creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finanțate din fonduri europene precum și a lucrărilor de investiții. Diminuarea referindu-se doar la creditele bugetare (cash)”, informează MFP.

Taxa pe zahăr şi angajări sistate

Potrivit documentului, se instituie taxă pentru băuturile cu un conţinut ridicat de zahăr. De asemenea, sunt blocate angajările la stat, cu excepţia domeniilor precum educaţie, sănătate, politie si magistratură-

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare și subordonare.

(2) Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) ordonatorii de credite pot aproba ocuparea prin concurs sau examen posturi vacante conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) și (3) se pot ocupa prin concurs sau examen posturile vacante sau temporar vacante pentru următoarele categorii de personal:
a) personal didactic de predare din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat;
b) personal medico-sanitar;
c) încadrarea promoţiilor 2019 de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special;
d) încadrarea promoţiei 2019 a Institutului Național al Magistraturii;
e) personalul din cadrul instituțiilor publice reorganizate sau restructurate prin acte normative de cu rang de lege aprobate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(5) Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, prevăzute la alin. (4) lit. a), se face numai după obţinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției şi al celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, după caz, în subordinea/coordonarea cărora funcționează instituțiile de învățământ, prin care se certifică existența în bugetul aprobat a fondurilor necesare finanțării posturilor propuse a se ocupa precum și a celor ocupate la momentul solicitării avizului.

(6) Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, prevăzute la alin. (4) lit. b), se face numai după obţinerea avizului conform al Ministerului Sănătăţii, al ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie și/sau al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, după caz, prin care se certifică existența în bugetul aprobat a fondurilor necesare finanțării posturilor propuse a se ocupa precum și a celor ocupate la momentul solicitării avizului”, se arată în document.

135 milioane, alocate restituirii taxei auto

„Totodată, se asigură suma de 135 milioane lei pentru finalizarea procesului de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, reprezentând accesoriile ramase la suma restituită (dobânzi).

Se vor aloca 500 milioane lei pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în acest an.

Instituţia informează că bugetele locale cresc cu 4,4 miliarde lei, astfel: 2,9 miliarde de lei pentru echilibrare și 1,5 miliarde de lei pentru PNDL. Totodată, s-a majorat cu 400 milioane lei pentru plafonul de împrumuturi/ trageri pentru unitățile administrativ teritoriale.

De asemenea, plafoanele de contractare acordate din disponibilitățile contului general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, se stabilesc în sumă de 10 miliarde de lei”, potrivit MFP.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Comentarii


  Lasă un răspuns


  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
  MainNews

  FREE
  VIEW