Saturday, February 4, 2023
Jurnalism corect


Măsura de carantină zonală, prelungită cu 14 zile pentru patru localitățile din Ilfov

By Vîrban Robert , in Stirile zilei , at 5 aprilie 2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov a adoptat măsura prelungire a carantinei zonale cu 14 zile pentru localitățile Chitila, Ciorogârla, Corbeanca și Măgurele, începând de luni, ora 22:00.

Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, prevăzute în prezenta hotărâre, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe proprie răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz.

În intervalul orar 06.00-22.00 este interzisă circulația tuturor persoanelor în afara locuinței, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și
animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale,
pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 14:00 – 20:00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală
a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din alta localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
m) alte motive justificative precum: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie,
îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
n) participarea la activități religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se
suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte
mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de
achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

Din aceste localități este permisă intrarea sau ieșirea pentru:

a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zonele carantinate, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrație publice, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerț și alimentație publică, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zonele carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara
zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu, adeverința eliberată
de angajator, sau o declarație pe propria răspundere.

În interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de șase persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute, data completării și semnătura.

Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în
interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori
adresa declarată în zonele carantinate cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcașurile de cult,
cu participarea a maximum 20 persoane (numărul ce include și persoanele care oficiază slujba
religioasă).

Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim opt persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane.

Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în
interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de
protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor
Interne.

Se permite tranzitarea localității carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe
raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate.

Sunt interzise: 

Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;

Organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de
vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;

Organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

Organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;

Toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, inclusiv în sălile de fitness, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

Organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocuri;

Activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare (incluzând, dar fără a se limita la acestea) saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc.

De asemenea, se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul
comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 22.00-06.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.

În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare;

Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

Operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei Hotărâri, în zilele de sâmbătă și duminică.

Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică, stabilite prin ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății

Nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, iar activitatea didactică se desfășoară exclusiv online.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Comentarii


  Lasă un răspuns


  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
  MainNews

  FREE
  VIEW