Saturday, June 15, 2024
Jurnalism corect


Legea privind statutul asistentului judecătorului, atacată la Curtea Constituțională

By Dragomir Georgiana , in Justitie , at 29 iunie 2023 Etichete: , , , , ,

Deputaţii Forţa Dreptei şi cei ai USR au sesizat Curtea Constituţională(CCR) cu privire la legea  care reglementează funcția de asistent al judecătorului. Parlamentarii opoziției susțin că  propunerea legislativă adoptată recent de Parlament este, în fapt, o poziție improprie statutului de magistrat, care ar putea influența hotărârile nejudecătorești în mod nelegal. 

Statutul asistentului judecătorului este unul definit în termeni vagi, ambigui şi interpretabili atât în ceea ce priveşte atribuţiile acestuia, dar şi în raport cu regimul incompatibilităţilor şi conflictelor de interese„, se arată în sesizarea transmisă CCR de către reprezentanţii Forţa Dreptei.

Concret, legea asistentului judecătorului este criticată, deoarece nu stabilește în mod clar atribuțiile pe care judecătorul poate delega din sarcinile sale către asistent în ceea ce priveşte redactarea proiectelor hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile în care atributul exclusiv al deciziei trebuie să aparţină judecătorului sau completului de judecată, spun parlamentarii Forța Dreptei și cei ai USR.

Statutul asistentului judecătorului, criticat și de judecători

Proiectul de lege care reglementează funcția de asistent al judecătorului a fost criticat pe motive de neconstituționalitate și de Asociația „Forumul Judecătorilor”. Reprezentanții judecătorilor spun că pregătirea juridică a asistentului, cerută, prin legea adoptată de Parlament, este sub cea a unui grefier.

Acest asistent, fără nicio reglementare specifică, fără o legătură de orice natură cu desfășurarea procesului, redactează proiectul hotărarii judecătorești: realizează descrierea faptică, examinează toate obiecțiile, incidentele de natură juridică ridicate de părți de care nu a luat cunoștiință în mod direct. La toate acestea se adaugă precaritatea pregătirii juridice a asistentului și experiența practică sub cea a unui grefier”, a transmis Asociația „Forumul Judecătorilor”.

Proiectul de lege privind funcția de asistent al judecătorului a fost inițiat de Laura Vicol(PSD). Ce prevede

-asistenţii judecătorului funcţionează la curţile de apel, la tribunale, la tribunale specializate, precum şi la judecătoriile din municipiul Bucureşti şi la cele care îşi au sediul în reşedinţele de judeţ.

-la propunerea preşedintelui curţii de apel, în funcţie de volumul de activitate al judecătoriei, complexitatea cauzelor şi gradul de ocupare a schemei de personal, posturi de asistenţi ai judecătorului se pot înfiinţa şi la nivelul altor judecătorii din circumscripţia acesteia

-recrutarea asistenţilor judecătorului se face prin concurs organizat la nivelul curţilor de apel. Procedura de organizare și desfășurare a concursului se stabilește prin regulament aprobat de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

-poate fi numită în funcţia de asistent al judecătorului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate

deplină de exerciţiu;

b) este licenţiată în drept;

c) nu are antecedente penale;

d) cunoaşte limba română;

e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru

exercitarea funcţiei;

f) se bucură de o bună reputaţie.

Formarea iniţială a asistenţilor judecătorului se realizează în cadrul curţilor de apel în a căror circumscripţie au fost numiţi, cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii.Durata stagiului de formare iniţială este de două luni şi constă în pregătire teoretică şi practică, realizată în condiţiile stabilite prin regulamentul aprobat de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

După finalizarea formării iniţiale, pentru verificarea aptitudinilor, asistenţii judecătorului sunt supuşi unei perioade de probă de 90 de zile calendaristice.

Pentru activitatea desfăşurată, asistenţii judecătorului au dreptul la o salarizare stabilită în condiţiile prevăzute de lege pentru judecătorii stagiari.

Funcţia de asistent al judecătorului este incompatibilă cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice.

(2) Asistenţilor judecătorului le este interzis:

a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci sau la alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome;

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

Asistenţii judecătorului îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a) acordă sprijin judecătorului în realizarea procedurilor specifice premergătoare stabilirii primului termen de judecată;

b) realizează activităţi de documentare, de verificare şi de prezentare a actelor şi lucrărilor dosarului, precum şi a elementelor de fapt şi de drept relevante în cauză;

c) redactează, sub coordonarea judecătorului, proiecte de hotărâri judecătoreşti sau ale altor acte procedurale.

Asistentul judecătorului îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu stabilite de judecătorul coordonator, de preşedintele instanţei

Sursă foto:  Inquam Photos/George Călin

Comentarii


    MainNews

    FREE
    VIEW