Monday, November 30, 2020
Jurnalism corect


Înalta Curte, ultimele măsuri pentru prevenirea răspândirii Covid-19 / Cauzele care pot fi judecate pe perioada stării de urgență

By Raluca Ionescu-Heroiu , in Justitie Stirile zilei , at 16 martie 2020 Etichete: , , ,

În contextul răspândirii rapide a coronavirusului pe teritoriul României, președintele Înaltei Curți Casație și Justiție a emis un ordin care conține mai multe reguli pentru prevenirea cazurilor de infecție. 

Reguli pentru anagajați

Membrii personalului ÎCCJ trebuie să respecte un set de reguli excepționale dacă se află într-una din următoarele situații asimilate:

 1. au călătorit în ultimele 14 zile într-o zonă care a fost inclusă pe lista zonelor de risc – zonă de risc roșu sau galben – ulterior întoarcerii acestora;
 2. au călătorit în ultimele 14 zile cu avionul, chiar în afara zonelor incluse pe lista zonelor de risc;
 3. au printre membrii gospodăriei sau în cadrul contactelor apropiate o persoană internată, carantinată sau plasată în izolare ca urmare a diagnosticării cu COVID-19 sau pentru suspiciune de COVID-19 ori care a călătorit în ultimele 14 zile într-o țară de pe lista zonelor de risc – roșu sau galben -. (42 )
Reguli:

-În scopul protejării justițiabililor și a personalului, toate deplasările în străinătate, indiferent de destinație, precum și toate deplasările în zone de pe teritoriul național unde s-au dispus de către autoritățile competente măsuri de carantină, restricții ori limitări de circulație se anunță conducerii secției sau, după caz, conducătorului compartimentului, precum și cabinetului medical înaintea întoarcerii la serviciu.”

-După înștințarea telefonică a cabinetului medical din cadrul ÎCCJ, persoanele completează de îndată declarația/chestionarul-tip prevăzute în anexa nr.1 și o transmit cabinetului medical din cadrul ÎCCJ și, după caz, la cabinetul președintelui de secție ori superiorului ierarhic, prin poștă electronică. Originalul documentelor se depune cel mai târziu la întoarcerea la serviciu.

-În toate situațiile prevăzute de prezentul articol, cabinetul medical avizează întoarcerea la serviciu după trecerea unei perioade de de 14 zile. Respectiva perioadă poate fi prelungită pentru considerente medicale, în condițiile legii. În cazul persoanelor, perioada de 14 zile curge de la data întoarcerii din călătoria efectuată.

-Absența de la serviciu a persoanei, pentru care cabinetul medical nu a avizat favorabil revenirea la serviciu în condițiile prezentului articol, este considerată justificată sub rezerva prezentării, la solicitarea cabinetului medical, a documentelor corespunzătoare și a îndeplinirii eventualelor sarcini de serviciu, stabilite în condițiile tezei finale a acestui alineat.

-În toată această perioadă, dacă starea medicală a persoanei o permite și aceasta nu beneficiază de concediu medical, președinții de secție sau, după caz,șefii de compartimente iau măsurile necesare pentru ca persoana în cauză să își continue activitatea prin muncă la domiciliu.

-Personalul ÎCCJ care, din dispoziția autorităților competente, a fost plasat în izolare sau carantină, are obligația de înștiința conducerea instanței cu privire la contacții și traseul din instanță. Persoana în cauză va completa în acest sens o declarație care se transmite conducătorului ierarhic sau cabinetului președintelui ÎCCJ prin mijloace electronice.

Reguli de funcționare internă:

-Accesul în sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție a oricărei persoane care nu face parte din personalul instanței se acordă numai după completarea declarației/chestionarului tip prevăzute în anexa nr.1 și numai dacă nu sunt aplicabile restricțiile prevăzute la alin.(1) și (2).

-În situația în care din conținutul declarației completate de persoana în cauză rezultă o stare de risc din punct de vedere al infecției cu COVID19 ori dacă se observă în mod evident o stare generală alterată și simptome comune infecțiilor respiratorii – stare febrilă evidentă, tuse persistentă etc. -, organele de jandarmi nu permit accesul acesteia în sediile ÎCCJ, procedează la verificarea temperaturii corporale a persoanei în cauză prin mijloace neinvazive – termometre cu infraroșii și informează de îndată cabinetul medical. Cabinetul medical poate dispune ca organele de jandarmi să permită accesul persoanelor care se încadrează la prevederile alin.(4).

-Se exceptează de la obligația de a completa declarația/chestionarul tip prevăzute la alin.(3) persoanele invitate la sediul ÎCCJ în cadrul unor activități de reprezentare, în baza rezoluției exprese în acest sens a președintelui sau vicepreședinților ÎCCJ și doar în situații excepționale. În cazul acestor persoane, aspectele prevăzute la alin.(3) se verifică cu respectarea normelor de curtoazie.

Ce fel de cauze vor fi judecate la Înalta Curte

În această perioadă în care a fost decretată stare de urgență, secțiile și formațiunile de judecată ale Înaltei Curți de Casație și Justiție continuă să judece următoarele categorii de cauze:

 În materie civilă

a) cererile privind suspendarea executării hotărârii în materie civilă;

b) contestațiile la tergiversarea procesului;

c) conflictele de competență;

d) orice alte cauze, înregistrate la nivelul tuturor secțiilor și formațiunilor de judecată, în care judecata se desfășoară fără citarea părților, inclusiv cererile de recurs în interesul legii sau de dezlegare a unor chestiuni de drept;

e) cererile privind declararea ca indezirabil a unui cetățean străin, prevăzute de OUG nr.194/2002, cu modificările și completările ulterioare;

f) ordonanțe președințiale având ca obiect asigurarea medicamentelor în regim de compensare, fără contribuție personală, conform HG nr.720/2008;

În materie penală

Activitatea judecătorilor de drepturi și libertăți

g) activitatea judecătorului de drepturi și libertăți în cauzele prevăzute la art.43 alin.1 din Decretul nr.195/2020 al Președintelui României;

Activitatea judecătorilor de cameră preliminară și a instanțelor de judecată

h) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de judecătorul de cameră preliminară sau de instanța de judecată;

i) cauzele privind infracțiunile flagrante;

j) cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive;

k) contestațiile împotriva măsurilor asigurătorii;

l) cauze privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;

m) cauze ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;

n) cauze privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;

o) cauze privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare de bani.

„În cazul în care intervin situații neprevăzute, lista de la alin.(2) poate fi actualizată de către colegiul de conducere la cererea scrisă a secțiilor, a conducerii ÎCCJ sau a oricărei persoane interesate. În cazul formulării unei astfel de cereri și în funcție de urgența acesteia, președintele ÎCCJ sau vicepreședintele care îl înlocuiește apreciază asupra posibilității consultării colegiului de conducere inclusiv prin mijloace de comunicare electronică.”, transmite Înalta Curte.

sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

 

Comentarii


  Lasă un răspuns


  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  MainNews

  FREE
  VIEW