Thursday, February 22, 2024
Jurnalism corect


Guvernul a adoptat trei decizii pentru îmbunătăţirea ritmului de absorbţie a fondurilor europene

By news.ro , in Politic Stirile zilei , at 27 iunie 2022

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunţat că Executivul a adoptat, în cadrul şedinţei de luni, 27 iunie, trei decizii pentru îmbunătăţirea ritmului de absorbţie a fondurilor europene. Unul dintre actele normative stabileşte ca deciziile luate de Agenţiile de Dezvoltare Regională în gestionarea programelor operaţionale regionale să aibă forţă juridică obligatorie pentru solicitanţi, beneficiari sau alte entităţi.

Cărbunaru a declarat, la finalul şedinţei de guvern, că o hotărâre se referă la atribuţiile agenţiilor de dezvoltare regională.

„Voi continua cu câteva decizii luate astăzi de Guvern, trei dintre ele vizând îmbunătăţirea ritmului de absorbţie a fondurilor europene. În primul rând, prin ordonanţa de urgenţă de modificare şi completare a unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale, este practic o completare a cadrului legal necesar pentru ca agenţiile de dezvoltare regională, prin intermediul atribuţiilor pe care le au ca autoritate de management în dezvoltarea regională şi în domeniul prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor”, a explicat Dan Cărbunaru.

El a prezentat apoi şi a doua hotărâre de guvern.

„Apoi, hotărârea de guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a Guvernului 133 din 2021, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027. Este vorba de fondurile alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus şi Fondul pentru Tranziţie Justă, prin acest act normativ fiind stabilită modalitatea de derulare a fluxurilor financiare care asigură cadrul necesar pentru a implementa proiectele finanţate din fonduri europene pentru perioada următoare 2021-2027, alocate din fondurile amintite pentru a garanta o absorbţie corespunzătoare a acestor fonduri europene”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Cea de-a treia hotărâre se referă la banii europeni din exerciţiul financiar 2014-2020 care mai pot fi folosiţi de România până la sfârşitul acestui an.

„De asemenea, o altă hotărâre de guvern a fost astăzi aprobată pentru a modifica articolul 10, alineatul 2 din hotărârea de guvern 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, de această dată pentru perioada 2014-2020, o perioadă din interiorul căreia România mai poate folosi banii europeni până în decembrie anul viitor. Această hotărâre de guvern corelează prevederile ordonanţei de Guvern 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aşa cum a fost modificată ordonanţa prin Legea 117 din 2022, cu prevederile Hotărârii de Guvern 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate de aceste fonduri”, a explicat Dan Cărbunaru.

Precizările MIPE

Ulterior, Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), a precizat că Guvernul a stabilit prin OUG atribuţiile Agenţiilor de Dezvoltare Regională în îndeplinirea rolului de autoritate de management pentru programele operaţionale regionale.

„Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale, adoptată în şedinţa de astăzi, completează cadrul legal necesar exercitării de către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a atribuţiilor care derivă din îndeplinirea calităţii de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării regionale precum şi în domeniul prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor.

Actul normativ are în vedere ca ADR să fie pe deplin funcţionale în cel mai scurt timp, pentru a evita eventuale întârzieri în demararea implementării programelor operaţionale regionale şi, totodată, riscul de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu această destinaţie. Prin soluţiile legislative prevăzute, ordonanţa permite ca deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare şi control al programelor operaţionale regionale să aibă forţă juridică obligatorie pentru solicitanţi, beneficiari sau alte entităţi cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcţiilor”, arată MIPE.

Calitatea de autoritate de management pentru ADR va fi exercitată în regim de putere publică, agenţiile fiind asimilate instituţiilor publice, iar actele emise în realizarea funcţiilor vor fi asimilate actelor administrative, putând fi supuse controlului în condiţiile legii contenciosului administrativ.

Printre atribuţiile care vor reveni ADR sunt prevăzute:

 • atribuţii de verificare şi control a modului de implementare a operaţiunilor;
 • constatarea abaterilor de la legislaţia aplicabilă şi emiterea titlurilor de creanţă în conformitate cu legislaţia aplicabilă domeniului prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor;
 • îndeplinirea calităţii de furnizor de ajutor de stat şi de minimis;
 • recuperarea creanţelor stabilite în aplicarea legislaţiei privind neregulile;
 • încheierea contractelor de finanţare în cadrul programului operaţional gestionat.

Conform sursei citate, Executivul a stabilit cadrul financiar general aplicabil proiectelor finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus şi Fondul pentru o tranziţie justă.

„Normele metodologice de aplicare adoptate astăzi reglementează cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, pentru a asigura un management financiar eficient al acestor fonduri, în perioada de programare 2021-2027. Principiile stabilite pentru derularea fluxurilor financiare sunt similare celor implementate în perioada de programare 2014-2020, asigurând astfel cadrul necesar pentru implementarea proiectelor finanţate din bani europeni şi facilitând, totodată, o absorbţie corespunzătoare a acestor fonduri”, adaugă ministerul.

Principalele dispoziţii vizează:

 • modul în care se realizează programarea bugetară a sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene şi a celor destinate contribuţiei publice naţionale;
 • detalierea fluxurilor financiare precum şi modul în care beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri europene trebuie să reflecte sumele aferente acestor proiecte în evidenţa contabilă proprie;
 • descrierea mecanismului de acordare, justificare şi restituire a prefinanţării acordate beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor implementate în parteneriat;
 • condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca sumele reprezentând prefinanţarea să fie transferate beneficiarilor;
 • cerinţele care trebuie îndeplinite de un beneficiar pentru a putea solicita şi primi sumele aferente tranşelor de prefinanţare;
 • verificarea de către autorităţile de management a cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea/cererile de rambursare depuse, în scopul autorizării cheltuielilor eligibile;
 • descrierea mecanismului de acordare şi de justificare/recuperare a ratei forfetare pentru proiectele pregătite în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare şi finanţate în cadrul Programului Operaţional Dezvoltare Durabilă ca proiecte noi sau ca proiecte etapizate; descrierea mecanismului aplicabil cererilor de plată;
 • angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaţionale, prin stabilirea atribuţiilor autorităţilor de management/organismelor intermediare în ceea ce priveşte toate fazele procedurale; stabilirea unor prevederi specifice fluxurilor financiare necesare funcţionării Agenţiilor de Dezvoltare Regională ca autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale; modul de derulare a proiectelor în parteneriat;
 • modalitatea de restituire de către beneficiari a sumelor individualizate în deciziile de reziliere a contractului de finanţare;
 • stabilirea conturilor aferente derulării fondurilor europene şi a contribuţiei publice naţionale totale;
 • modelul formularelor care urmează a fi utilizate de către beneficiari şi/sau autorităţile implicate în sistemul de gestionare.

„Printr-o hotărâre adoptată astăzi, Guvernul a mai stabilit regulile de eligibilitate a cheltuielilor pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, în conformitate cu modificările aduse în legislaţie normativelor de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice”, mai arată MIPE.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Comentarii


  Lasă un răspuns


  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
  MainNews

  FREE
  VIEW