Friday, October 7, 2022
Jurnalism corect


DOCUMENT Regulile de protecție în școli, după redeschidere: Elevii vor fi supravegheaţi pe durata pauzelor de către cadre didactice / Clasele vor fi aerisite 10 minute după fiecare oră

By Vîrban Robert , in Stirile zilei , at 4 februarie 2021

Elevii vor fi supravegheați în pauze de cadrele didactice ori de alte persoane desemnate pentru a nu forma grupuri mari, clasele vor fi aerisite 10 minute după fiecare oră iar ușa va rămâne tot timpul deschisă. Acestea sunt doar câteva dintre regulile aprobate pentru desfășurarea activității în școli de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.

Varianta prezentată astăzi de cele două ministere este una de lucru, putând suferi modificări.

I. Măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor:

1) Evaluarea infrastructurii prin identificarea spațiilor de care dispune fiecare unitate de învăţământ pentru procesul de pregatire, precum şi a unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.
2) Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de 1 m. In situatia in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă;
3) Stabilirea circuitelor funcţionale;
4) Organizarea spaţiilor de recreere;
5) Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
6) Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal;
7) Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecție sanitară.

II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ
preuniversitar/unitățile conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al
infecţiei cu SARS-CoV-2

1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice

a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite” de intrare, de deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe corespunzatoare între persoane. La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum si la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

b) Organizarea sălilor de clasă
• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi.
• Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiasi săli unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală”;
• Este interzis schimbul de obiecte personale;
• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor
timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară;
• Se recomanda evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi;
• Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască in
permanenta, atunci când se află în incinta unităţii de învăţământ.

c) Organizarea grupurilor sanitare
• Este obligatorie disponibilitatea permanenta a substantelor dezinfectante si a prosoapelor din hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;
• Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unității);
d) Organizarea curtii şcolii
• Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze
distanţarea fizică;
• Spaţiile derecreere prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu jet de
apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii
cursurilor fiecărui ciclu de învăţământ;

2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ
• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ
de către persoane desemnate la nivelul unitatii de învăţământ;
• Este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi.
În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a
persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;
• Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii
elevilor pentru a limita punctele de contact.
• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi indrumati direct în sălile de clasă;
• Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unitatii de invatamant
(părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este
necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.

3. Organizarea procesului de învăţământ și a activităților sportive
Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.
• Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat astfel incat sa existe un minim posibil de suprapunere;
•  Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru mentinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi.
• Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei maxim posibile dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
• Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).
• Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, daca conditiile meteo permit;
• Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile si a unei aerisiri permanente.
• Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
• La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igiena a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;
• Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de
elevi;
• Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

4) Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional
• Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform
reglementărilor proprii acestora;
• Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută
distanţarea fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru;
• Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi.
Vor fi prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate;
• Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale;
• Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare;
• Atunci când grupe diferite de elevi se succed în ateliere, va fi realizata curăţenia şi
dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact,
după fiecare grupă de elevi;
• Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră;
• La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi.

III. Măsuri de protecţie la nivel individual

1. Spălarea/dezinfectarea mâinilor

Atât elevii cat şi personalul au obligatia de a se spăla /de a-si dezinfecta mâinile:

a. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
b. înainte de pauzele de masă;
c. înainte şi după utilizarea toaletei;
d. după tuse sau strănut;
e. ori de câte ori este necesar.

2. Purtarea măştii de protecţie
a. Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;
b. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;
c. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;
d. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.

IV. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2

1. Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ, va efectua instruirea personalului didactic, personalui didactic auxiliar si nedidactic pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele de igiena, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare.

2. Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

3. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână
elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de
protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2.

V. Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi:
Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în şcoală să se faca în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.

Sursa foto: Inquam Photos/George Călin

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
MainNews

FREE
VIEW