Thursday, June 13, 2024
Jurnalism corect


Declarația comună a României și Republicii Moldova / România va continua să sprijine țara vecină robust și constant

By news.ro , in Politic Stirile zilei , at 18 iunie 2022

România va continua să sprijine robust şi constant demersurile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană (UE), conform Declaraţiei comune a Parlamentelor R. Moldova şi României adoptată sâmbătă, 18 iunie, la Chişinău. „Exprimăm profunda noastră preocupare faţă de evoluţiile de securitate din regiune în contextul invaziei militare declanşate de Rusia împotriva Ucrainei”, se mai arată în document.

Prezentăm integral textul declaraţiei comune:

„Pornind de la comuniunea bazată pe unitatea de limbă, istorie, cultură, tradiţii, valori şi aspiraţii europene,

Luând în considerare faptul că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este singura cale în măsură să asigure democraţia, stabilitatea, securitatea, prosperitatea, libertatea şi dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova,

Luând act de înaintarea oficială de către Republica Moldova a Cererii de aderare la Uniunea Europeană (la 4 martie 2022), fapt care confirmă caracterul ferm şi ireversibil al cursului de integrare europeană a Republicii Moldova şi încheierea perioadei de „rătăcire geopolitică”,

Bazându-ne pe Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, reconfirmat prin angajamentele asumate de către Republica Moldova în baza Acordului de Asociere încheiat în anul 2014 cu Uniunea Europeană şi statele sale membre,

Salutând importanţa suportului financiar nerambursabil oferit de-a lungul timpului atât prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, cât şi prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022,

Având ca repere politice pentru relansarea agendei de cooperare bilaterală Declaraţia comună a Preşedintelui României, Klaus Iohannis, şi a Preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu (Chişinău, 29 decembrie 2020), care a generat o nouă dinamică a interacţiunii guvernamentale, cu obiective stabilite prin Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România–Republica Moldova (Bucureşti, 23 noiembrie 2021) şi Declaraţia comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova (Chişinău, 11 februarie 2022),

Evidenţiind sprijinul necondiţionat oferit de-a lungul timpului de toate forţele politice din România pentru dezvoltarea, consolidarea democraţiei şi parcursul european al Republicii Moldova,

Luând în considerare rolul fundamental al Parlamentelor în dezvoltarea şi consolidarea democraţiei, în apărarea intereselor cetăţenilor celor două state şi în exercitarea controlului constituţional şi democratic,

Având în vedere rolul României în sprijinirea dezvoltării Republicii Moldova şi de factor de stabilitate şi dezvoltare regională,

Valorificând rolul important al înfrăţirilor şi al cooperării descentralizate la nivel de autorităţi locale, mediu de afaceri, zonă educaţională şi societate civilă în întărirea relaţiilor bilaterale, creşterea nivelului de trai şi sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova,

Recunoscând efortul accelerat din ultima perioadă al Republicii Moldova de a implementa reforme substanţiale în domenii precum cel al justiţiei, combaterii corupţiei, consolidării statului de drept, al bunei guvernări şi al eficientizării administraţiei publice, esenţiale pentru întărirea rezilienţei, dezvoltarea durabilă, ameliorarea mediului de afaceri, climatului investiţional şi pentru bunăstarea cetăţenilor,

Reprezentanţii Parlamentului României şi ai Parlamentului Republicii Moldova, reuniţi la Chişinău în şedinţă comună, desfăşurată la 18 iunie 2022, adoptă următoarea Declaraţie comună:

1. Subliniem faptul că perspectiva concretă de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este elementul esenţial al continuării pe calea reformelor, care va încuraja populaţia Republicii Moldova în această perioadă de insecuritate extremă şi de dificultăţi materiale şi îi va da speranţa că într-un viitor apropiat va fi parte a familiei europene, inclusiv sub raportul asumării valorilor europene şi al creşterii nivelului de trai. Reiterăm sprijinul necondiţionat asumat de-a lungul timpului de toate forţele politice din România pentru dezvoltarea, consolidarea democratică şi parcursul european al Republicii Moldova.

2. Salutăm dinamica excelentă a dialogului şi cooperării bilaterale, la toate nivelurile, între România şi Republica Moldova. În mod special, punctăm obiectivul prioritar asumat în comun privind implementarea proiectelor strategice bilaterale, inclusiv interconectările din domeniul energiei, transporturilor şi infrastructurii. Ne exprimăm dorinţa de a îmbunătăţi, în mod concret, conectivitatea între cele două state, şi astfel între Republica Moldova şi restul Uniunii Europene, fie că vorbim de transportul aerian, feroviar, rutier, fluvial, fie de domeniul comunicaţiilor.

3. Exprimăm satisfacţia pentru caracterul deschis şi constructiv al conlucrării bilaterale, axat pe obţinerea unor rezultate concrete şi vizibile care să vină în întâmpinarea aşteptărilor cetăţenilor celor două state. Unirea eforturilor noastre reprezintă fundamentul solid pentru realizarea obiectivului strategic prioritar de racordare fermă şi ireversibilă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin sprijinul României. Un pilon important în acest sens este reprezentat de interconectarea pieţelor, iar România se angajează să îşi sporească sprijinul pentru creşterea competitivităţii economiei Republicii Moldova şi să îşi intensifice prezenţa şi investiţiile în vederea dezvoltării parteneriatului economic într-un climat de stabilitate şi de predictibilitate economică asigurat la standarde europene şi la nivelul de ambiţie asumat de ambele state.

4. Remarcăm, în acest sens, angajamentul solid al autorităţilor Republicii Moldova pentru implementarea de reforme în domenii precum cel al justiţiei, combaterii corupţiei, consolidării statului de drept şi a rezilienţei, al bunei guvernări, al libertăţii economice şi antreprenoriale şi al eficientizării administraţiei publice, care reprezintă aspecte esenţiale atât pentru dezvoltarea de ansamblu a Republicii Moldova, cât şi pentru avansarea parcursului său european.

5. România va continua să acorde sprijin robust şi constant în cadrul acestor demersuri care vizează obţinerea calităţii de stat candidat şi avansarea decisivă, în baza meritelor proprii şi a unor eforturi ferme de reformă, a traseului european al Republicii Moldova. România va sprijini accelerarea adoptării standardelor şi reglementărilor compatibile cu normele Uniunii Europene, în mod special în domeniul agricol, care pot conduce la creşterea competitivităţii economiei Republicii Moldova şi la un acces cât mai larg pe piaţa comună europeană.

6. În spiritul bunei cooperări şi al susţinerii pentru procesul de integrare europeană, formatul şedinţelor comune ale Parlamentelor din ambele state va urmări obiectivul atribuirii unei viziuni strategice activităţii pe linia legislativelor, inclusiv în cadrul şedinţelor Comitetelor comune ale Parlamentelor din România şi Republica Moldova. Activitatea pe dimensiunea parlamentară va fi dinamizată inclusiv prin adoptarea unui plan ambiţios de acţiuni comune ale Parlamentelor celor două state, menit să susţină agenda de reformare a Republicii Moldova, aspiraţia comună privind intensificarea cooperării bilaterale, transpunerea legislaţiei europene, transferul de expertiză şi avansarea pe calea integrării europene.

7. Exprimăm profunda noastră preocupare faţă de evoluţiile de securitate din regiune în contextul invaziei militare declanşate de Rusia împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022. Condamnăm cu fermitate agresiunea ilegală, neprovocată şi nejustificată a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Reafirmăm sprijinul nostru deplin pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional. Reiterăm susţinerea deplină şi compasiunea profundă faţă de poporul ucrainean, victimă a acestei agresiuni brutale.

8. Salutăm modul exemplar în care autorităţile României şi ale Republicii Moldova, alături de societatea civilă şi cetăţenii României şi ai Republicii Moldova, gestionează numărul impunător de refugiaţi din Ucraina. Republica Moldova reconfirmă, inclusiv prin aceste eforturi, că este un stat cu vocaţie europeană, împărtăşind în mod natural valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană. România va continua să sprijine Republica Moldova în efortul complex de gestionare a fluxului de refugiaţi din Ucraina şi de menţinere a rezilienţei societăţii.

9. Exprimăm hotărârea fermă de a continua strâns conlucrarea şi coordonarea în domeniile de competenţă şi interes reciproc: justiţie şi combaterea corupţiei, securitatea statului; managementul frontierei şi activitatea poliţienească; cultură; educaţie, cercetare, tineret şi sport; asistenţă socială; cooperarea şi libertatea economică; domeniul investiţiilor şi achiziţiilor publice; mass-media, sectorul digital şi societate informaţională; agricultură şi sectorul agroalimentar; protecţia mediului.

10. Deciziile luate cu această ocazie de către membrii celor două Parlamente vor aprofunda agenda bilaterală şi vor promova priorităţile de cooperare convenite între România şi Republica Moldova, cu accent asupra necesităţii accelerării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova”.

Foto: INQUAM Photos

Comentarii


    Lasă un răspuns


    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    MainNews

    FREE
    VIEW