Friday, June 14, 2024
Jurnalism corect


Avocații solicită acordarea unei indemnizații compensatorii pentru cei care în această perioadă nu realizează venituri profesionale

By Madalina Balaceanu , in Justitie Stirile zilei , at 23 martie 2020 Etichete: ,

Uniunea Națională a Barourilor din România solicită Guvernului României, Senatului și Camerei Deputaților să analizeze anumite măsuri cu impact asupra profesiei de avocat, în cadrul pachetului de măsuri determinate de combaterea efectelor economice negative generate de starea de urgență.

„Instituirea stării de urgență și măsurile de aplicarea a acesteia au condus la restrângerea drastică a activității profesiilor liberale în general și a profesiei de avocat în special. Este evident că în această perioadă dificilă cursul economic urmează un parcurs diferit iar reluarea raporturilor economice și juridice anterioare prezintă un grad ridicat de incertitudine”, transmite UNBR prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, măsurile adoptate prin art. X din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare sunt „utile, dar insuficiente” pentru a menține în condiții optime activitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat și suportul salariaților acestora.

„În acest sens, am solicitat extinderea pachetelor financiare aprobate pentru întreprinderile mici și mijlocii la profesiile juridice legal reglementate (Anexăm prezentei comunicatul transmis la 15 martie de UNBR către Camera Deputaților, Senatul României, Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice).

Totodată, în pofida mesajelor constante de continuare a activității, trebuie avut în vedere că unii profesioniști sunt direct și indirect afectați de restrângerea activității economice, sociale si administrative din Romania ca urmare a măsurilor luate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației în mod grav și chiar ireversibil.

Pentru ca aceștia să își poată desfășura activitatea în continuare se impune acordarea de măsuri de susținere dar și măsuri de natură compensatorie pentru întreruperea totală sau parțială (dar drastică) a activității ca urmare a efectelor directe sau indirecte a prezentei situații din țară.

Efectele directe sunt cele decurgând din luarea măsurilor de suspendare a majorității activității jurisdicționale, de asistența sau reprezentare în fața autorităților și cele indirecte ca urmare a constrângerii fără precedent a activității economice interne și internaționale și închiderea unor afaceri pentru care avocații asigură serviciile juridice”, mai transmite UNBR.

Astfel, Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) solicită autorităților guvernamentale și legiuitoare ca în cadrul pachetului de măsuri determinate de combatere a efectelor economice negative generate de starea de urgență să ia în analiză următoarele măsuri cu impact asupra profesiei de avocat, dar și a altor profesii juridice legal reglementate (notari publici și executori judecătorești)

„I. Măsuri privind susținerea continuării activității formelor de exercitare a profesiei. Măsuri pentru susținerea continuității serviciilor barourilor în rațiunea serviciilor de interes public.

1. Extinderea regimului de creditare preferențială prevăzut pentru întreprinderile mici și mijlocii în O.U.G. nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal – bugetare și la formele de exercitare a profesiei.

Această măsură este necesară pentru asigurarea fluxului de lichiditate necesar menținerii serviciilor profesionale și aparatului de suport în perioada stării de urgență, dar și în perioada ulterioară acesteia până la reluarea cursului economic firesc.

2. Acordarea de credite în condiții preferențiale, garantate de stat în proporție de 90%, în vederea achiziționării de către formele de exercitare a profesiei de echipamente și programe informatice care să asigure continuarea activității avocaților în mediul online, inclusiv prin participarea la acte procedurale sau acordarea de consultanță juridică în relația cu clienții în sistem de videoconferință . Acestea vor fi înscrise în patrimoniul de afectațiune al formei de exercitare a profesiei de avocat.

Propunem drept criterii de eligibilitate pentru pct.1 și 2:

 • menținerea activității formelor de exercitare a profesiei pe durata stării de urgenta și o perioadă ulterioară acesteia.
 • pentru aceeași durată, menținerea contractelor de colaborare sau de îndrumare profesională existente în prezent.

Aceste măsuri sunt de natură să ajute la adaptarea activității profesionale în sensul continuării acesteia cu respectarea strictă a condițiilor de protecție sanitară.

Întrucât nu putem evalua acum regulile privind circulația cetățenilor în zona intracomunitară și cu atât mai puțin extra-comunitară trebuie gândită continuarea activității în format care să asigure deficitul de mobilitate. Aceste investiții sunt benefice și pentru stat deoarece continuarea activității într-un format care să asigure venituri cât mai bune reprezintă o sursă importantă și pentru bugetul statului.

3.Acordarea de credite în condiții preferențiale, garantate de stat în proporție de 90%, structurilor organelor profesiei de avocat – U.N.B.R. la nivel național și barourile la nivel local – în vederea asigurării condițiilor necesare pentru continuarea activității acestora, prin achiziția de echipamente și programe informatice, inclusiv sisteme de videoconferință, tehnologizarea cu echipamente care să permită realizarea în mediul on-line a activităților de conducere și coordonare a avocaturii la nivel național și, respectiv, local, inclusiv pentru a asigura avocaților care nu dețin astfel de echipamente participarea la acte procedurale în sistem de videoconferință etc.

4. Amânarea la plata impozitului pe venit pe durata persistenței stării de urgență și a perioadei de impact economic imediat și scutirea de plata penalităților de întârziere aferente acestei perioade.

În acest sens reiterăm solicitările înaintate prin scrisoarea din data de 16 martie 2020, prin care am solicitat:

 • Amânarea plății impozitului pe venit, aferent veniturilor realizate în anul fiscal 2019, până la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență;
  ● Amânarea calculului majorărilor de întârziere și dobânzilor aferente impozitului pe venit pentru anul 2019, până la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență;
  ● Amânarea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferente veniturilor realizate în anul fiscal 2019, până la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență;
  ● Amânarea calculului majorărilor de întârziere și dobânzilor aferente contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente venitului realizat în anul 2019, până la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență;
  ● Suspendarea, respectiv ridicarea tuturor măsurilor executorii asupra obligațiilor fiscale scadente până la data de 01.03.2020, instituite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, până la data de 01.09.2020, dar nu mai devreme de 60 de zile de la încetarea stării de urgență.
  ● Prorogarea termenului de colectare a TVA-ului datorat aferent primelor două trimestre ale anului 2020 pentru data de 25.10.2020 (primul trimestru), respectiv până la data de 25.02.2021 (al doilea trimestru), iar în cazul obligației de colectare și plată a TVA-ului lunar, prorogarea termenului din 25 ale fiecărei luni, cu 6 luni .
  ● De asemenea, eliminarea plafonului privind regimul de colectare a TVA-ului la facturare la regimul de colectare a TVA-ului la încasare până la data de 31.12.2020 .

Aceste măsuri sunt de natură să permită avocaților să dispună de lichidități pentru plățile curente necesare menținerii activității. Chiar dacă statul va avea o reducere încasărilor, măsura va asigura rămânerea multor forme de exercitare a profesiei în sfera contribuabililor solvabili în viitorul apropiat”, susține UNBR.

Măsuri de natură compensatorie pentru avocați aflați în imposibilitate totală sau parțială de a continua activitatea profesională

Avocații mai cer acordarea unei indemnizații compensatorii pentru acei avocați care în această perioadă nu realizează venituri profesionale apte să satisfacă cerințele minime de întreținere a familiilor acestora.

„Măsuri de acest gen au fost deja adoptate în alte țări europene precum Italia și Franța.

Propunem ca pentru această măsură să fie eligibili avocații ale căror venituri s-au redus semnificativ în urma contextului generat de pandemie și care nu au realizat în această perioadă venituri declarate mai mari decât venitul brut prevăzut de legislația profesiei de avocat pentru achitarea cotei minime de contribuție la sistemul de asigurări al Casei de Asigurări a Avocaților (respectiv venituri brute mai mici de 2723 lei).

O condiție rezonabilă de acordare a indemnizației sau de menținere a indemnizației este aceea a declarației din partea avocatului că va participa la activitățile impuse de asistența judiciară din oficiu în perioada de suport.

Aceste criterii de acordare sau altele de acest gen pot fi analizate de structurile barourilor și filialelor C.A.A. în timp operativ.

III. Măsuri pentru protecția sanitară a avocaților care sunt obligați prin actele normative special adoptate în perioada stării de urgență să satisfacă activitatea judiciară de interes public.

Este necesară asigurarea unui tratament egal cu angajații din sectorul public pentru avocatul care își desfășoară activitatea sub riscul de contactare a COVID 19 în exercitarea profesiei de avocat ca urmare a participării la actul de justiție în cazurile urgente și obligatorii decretate prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, inclusiv pentru membrii familiei acestuia.

Solicităm asigurarea condițiilor de protecție sanitară (mască de protecție, mănuși speciale) pentru avocații care desfășoară activitate judiciară în cazurile urgente și obligatorii decretate prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Având în vedere că astfel de echipamente sanitare nu sunt disponibile momentan pe piață iar serviciile nu suferă amânare se impune protejarea sănătății avocatului”, se mai arată în comunicatul UNBR.

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

MainNews

FREE
VIEW